TOPLUM BAHÇELERİNİ HOBİ VE DEREYATAKLARINI
GÜZELLEŞTİRME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
CUMHURAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA DİLEKÇE

T.C. 

CUMHURAŞKANLIĞI YÜCE MAKAMINA

 

Bizler Türkiye genelinde… Aile ve… Hobi bahçesi olarak tabir edilen, bahçe mağdurlarıyız. Büyük şehirlerde kentleşmenin artmasıyla apartman hayatının verdiği yorgunluk ve getirdiği yalnızlık, hayat şartlarının zorluğu insanlarda kırsal mahalleye ve toprağa özlemi artırmıştır. Çocuklarımızın güvenle dışarı çıkabileceği, bizlerin tarım yapmak amacıyla ekip dikebileceği, eski komşuluk kültürünü yaşatacak bu alanları istemesi bu bahçelerin oluşumunu hızlandırmıştır. İçimizde her daim yaşayan köy ve kırsal yaşam özlemiyle elimizde avucumuzdaki, dişimizden tırnağımızdan artırdığımız maddi kaynaklar ile ancak 300-500 m2lik hobi bahçeleri edinebildik. Bu bahçelerde ekim dikim yapmakta ve bunlarla uğraşırken hem insani ihtiyaçlarımızı giderecek hem de, yağmurda, güneşte korunmak amaçlı 30-50 m2 büyüklüğünde basit yapılar yaptık.

Bu evler ve bahçeler gerek maddi gerek manevi olarak büyükşehir yaşamında ailecek tutunacak en önemli dalımız. Bizler vatanına, ülkesine bağlı, bu ülkenin kanun ve nizamlarına her daim bağlı kalmış Anadolu insanlarıyız. Yasadan, nizamdan korkarız. Bunları gerek yasayı tam bilmemenin gerekse etraftan, sağdan soldan duyduklarımızın cahilliği ile kurulurken ve tarım arazisini kooperatife tescil ederken, hiçbir zorluk yaşamayan kooperatiflerden aldık. Bu ihtiyaç ve özlemimizi karşılayabilecek hiçbir kamu kurumu hizmeti ya da mali idari hizmetlerinin olamayışı bizleri bu kooperatiflere sevk etmiş bulunmaktadır. Ancak şimdi karşılaştığımız yıkım tehlikesi her birimizi madden ve manen büyük bir çöküntü içine sokacak.

Yüce devletimiz ve yetkililerinden taleplerimiz;

  1. Projelere devletimizin katkı sağlayarak, kırsal mahalle oluşumuna destek olması,
  2. Düşük yoğunluklu tarım arazisi vasfını bu sebeple kaybetmiş alanlardaki projelerin mevcut yapılmış bahçe/bahçe evlerinin olduğu yerleri tarım arazisi statüsünden çıkararak, düşük yoğunluklu kırsal mahalleye izin verilmesi,
  3. İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat edilerek; (kooperatif ya da hisse tapulu) satılan ve/veya kedisine ait tarla vasfındaki taşınmazların ilgilileri, hobi bahçesi olarak kullanılan üzerinde yapı olan veya olmayan, taşınmazlara ait koordinatlı, aplikasyonlu vaziyet planlarının harita mühendislerine onaylatılarak. Sonrasında söz konusu taşınmazların “tarım vasfını kaybetmiş arazinin tamamını, tarım dışı düşük yoğunluklu konut yapılması amacıyla” şeklinde tarla vasfından çıkartılması.
  4. İlçe Tarım Müdürlüklerinden Tapu Müdürlüğünde tarla vasfından çıkarılan alanları bağ yeri - bahçe evi - köy evi olarak tapuları ferdileştirme yoluna gidilmesi ve tapuların müstakil olarak vatandaşa ada parsel numarası verilerek kayıt altına alınması,
  5. Müstakil tapularını alan bahçe sahipleri, yapılmış olan eski yapılar geriye dönük olarak devlet tarafından belirlenen emlak vergisine paralel olarak, harç üzerinden hesaplanacak tutarlar ödenerek, yapılar kayıt altına alınabilir. Yapıların, yapılaşma şartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3194 sayılı imar kanunu yönetmeliğine ek olarak “Her bahçe alanının %10’una tek katlı yapılaşma” örneğin: (300m2 önceden projelenmiş ve kanundan dolayı boş kalmış alana 30m2)şeklinde standart getirilerek düşük yoğunluklu yapılaşma şekli belirlenebilir. Bu şekilde aynı ada içerisinde projelendirilmiş yapısız olan bahçelere de nasıl yapı yapılacağı standartlara bağlanmış olur.
  6. Söz konusu yapıların kayıt altına alınması ile devletimizin polisi ve jandarmasının adrese dayalı sistem sayesinde bilgisi dâhilinde olacaktır. .( Bu çözüm önerilerini devletimizin kurumları ebetteki en iyisini bilir)
  7. Gelecekte tarım arazilerinin bir daha bu şekilde kullanımını engellemek için;
    Bundan sonrasında yapı kooperatiflerine imarsız olan tarla vasfındaki yerlerin satışı yapılmaması, geçmişte yaşanan kurumlar arası kopukluğun bir daha yaşanmaması için alınabilecek her türlü eylem ile yeni oluşabilecek hobi bahçeleri engellenmiş olacaktır.Bizlerde üzerimize düşen görevlerde  herşeye hazırız.

Türkiye geneli için araştırdığımız hobi bahçesi sayısı kesin olmamakla birlikte, en yakın sayılar olarak şu şekildedir;

Ankara  28000 kayıtlı bir okadar da kayıtsız toplamda 57380 - Konya 38145 – İzmir-8670 - Bursa 6860 – Kırşehir 1540 – Çorum 9277 – Erzurum 844. Diğer illerle birlikte bu sayı 175.000 ve üzerinde kooperatif hissesi ve hisseli tapu şeklinde gayri resmi parsel sayısı olduğu ortadadır. Bürokrasi, her zamanki gibi “mevzuat böyle emrediyor” diyerek vermiş olduğu kararın ekonomik, sosyolojik ve siyasi sonucunu düşünmeden yıkım talimatı vermiştir. Mevcut yapıların yıkımla karşılaşması halinde, bu alanların tarıma yeniden kazandırılması mümkün olmayacaktır. Zamanla bu alanlar atıl hale gelerek birçok meyve ağacı susuz kalıp, kuruyacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrıca 24.03.2021 tarihindeki büyük Ankara kongresinde söylemiş olduğu “2053 vizyonunun hamurunu aile ve kültürlerimizle yoğuracağız” söylemlerinden sonra bu bahçeler geleceğimiz, çocuklarımız ve bu değerler adına kesinlikle bir kez daha önem kazanmıştır.Bu sorunun kırsal mahalle kapsamında değerlendirilerek çözülebileceği, yüce devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve kararına sunulmuştur. Bizler de böylece kayıt altına alınarak vergi, harç vb. ödemeler ile hem devletimize katkı sağlayıp hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi bu mağduriyetten kurtardığı için bir kez daha minnet ve şükran duyacağız.

Toplumsal yara haline gelmiş olan Hobi bahçe sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize saygılarımızla.

Arz ederiz.